Revmatologiske undersøkingar

  • Kapillaroskopi ved revmatiske sjukdommar

    Kapillaroskopi er ein metode der ein undersøkjer dei minste blodårene i neglesengene (kapillarer) ved hjelp av eit mikroskop. Mikroskopet som vert brukt ved Revmatologisk avdeling er eit såkalla videokapillaroskop, der bileta vert vist på e...

  • Sjølvregistrering av sjukdomsaktivitet

    Dei som kjem til regelmessig behandling for leddgikt, andre artrittsjukdommar og visse andre revmatologiske sjukdommar blir bedne om å registrere smerte og funksjonsnivå i journalverktøyet Go Treat It (GTI).

  • Temporalisbiopsi

    På kvar side i tinningen fins ei pulsåre som heiter arteria temporalis. Denne pulsåra kan nokre gonger verte betent, noko som er årsaka til sjukdommen temporalisarteritt eller kjempecellearteritt.

Sist oppdatert 06.07.2023