KORUS Bergen

KoRus Vest Bergen er eit regionalt kompetansesenter som bidrar med ivaretaking, oppbygging og formidling av rusfagleg kompetanse.

KoRus skal sikre ivaretaking, oppbygging og formidling av rusfagleg kompetanse.  
Senteret bistår kommunane i Vestland fylke med kunnskap innan områda folkehelse og førebygging, tidleg innsats, rusarbeid og motiverande samtale.

Slik finn du fram

inngangspartiet til Kanalveien 5

Kanalveien 5

Kanalveien 5

5068 Bergen