Operasjons­avdelinga Voss

Operasjonsavdelinga på Voss har 4 operasjonsstover. Det vert gjennomført omlag 2800 operasjonar årleg, av desse er 700 øyeblikkeleg hjelp (ØH). Voss sjukehus har spesialisert seg innan tre fagområder: ortopedisk kirurgi, mage-tarm kirurgi og gynekologi.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Oppmøtestad står i innkallingsbrevet.

Voss sjukehus

Sjukehusvegen 16

5704 Voss