Diabetessjukepleiar

Diabetessjukepleiar gir tilbod til alle inneliggande pasientar ved Voss sjukehus, og pasientar som kjem til poliklinisk behandling for diabetes.

​Individuelt pasientarbeid​

 • ​Individuell pasientopplæring til inneliggande pasientar
 • Diabetespoliklinikk fire dagar i veka etter tilvising frå lege
 • Telefonkonsultasjonar 
 ​
Individuell opplæring, reopplæring av inneliggande pasientar og deira pårørande i t.d.:
 
 • ​​​​Kva er diabetes?
 • Behandling av diabetes
 • Blodsukkermåling
 • Injeksjonsteknikk
 • Kost
 • Mosjon
 • Eigenomsorg ved diabetes
 • Fotkontroll
 • Korleis handtera sjukdommen i det daglege
 • Andre relevante tema
 

Pasientarbeid i grupper

Alle med ein kronisk sjukdom har rett til opplæring. Kurset «Ein god start», diabetes type 2, vert arrangert ved Lærings- og mestringssenteret i Bergen.
 

Nettverksarbeid

 • ​Rettleie personale ved Voss sjukehus
 • Rettleie personale i 1. linjetenesta ved behov
 • Opplæring / undervisning av helsepersonell internt og eksternt
 • Representerer Voss sjukehus i arbeidet med å sende inn data til Norsk diabetesregister for Voksne (NOKLUS). Målet med å bruke registeret er å forbedra kvaliteten på behandlinga av personer med diabetes.

Kontaktinformasjon

Arbeidstid
Måndag – fredag 
Kl. 08.00 – 15.30

Her finn du oss

Voss sjukehus i 2. høgda i bakre bygg (mot nord)

Telefon

Sentralbord 56 53 35 00
Avd.leiar  56 53 38 45​​

Nyttige lenker

Diabetesforbundet

Nasjonale kliniske retningslinjer for diabetes (pdf)​​

Sist oppdatert 27.05.2022