Fysioterapi Voss

Fysioterapeutane jobbar med undersøkelse, behandling og opplæring av pasientar, både inneliggande og polikliniske. Me behandlar pasientar på Kirurgisk- og ortopedisk sengepost, Intensiv/recovery, Medisinsk sengepost og Fødeavdelinga. Undervisning, vegleiing og fagutvikling er også viktige aktiviteter i avdelinga.

Individuelt pasientarbeid

Fysioterapeutane utfører blant anna: 
 • Undersøkelse og kartlegging av funksjon ved ulike diagnosar 
 • Mobilisering og oppstart aktivitet etter operasjonar og andre årsaker til funksjonsfall
 • Lungefysioterapi 
 • Vurdering av fallfare
 • Vurdering av svimmelheit 
 • Informasjon til barselkvinner 
 • Informasjon og mobilisering etter keisarsnitt 
 • Ortopediske kontrollar 
 • Poliklinisk kontroll og oppfylging av pasientar med CRPS (komplekst regionalt smertesyndrom)

​Pasientarbeid i grupper

 • Hjertetrening fase 2b 
 • Barselinformasjon 
 • Informasjon preoperativt før elektive protesar

​Nettverksarbeid

 • Me har turnuskandidat og 3. årsstudentar årleg 
 • Informasjon og rettleiing til pårørande 
 • Rettleiing til personale på Voss sjukehus og ved behov eksternt
 • Undervising og opplæring internt og eksternt
 • Medlem i ParkinsonNet, tverrfagleg nettverk i helseregionen
 • Medlem i rehabiliteringsutvalet 
 • Deltar i Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Helse Bergen foretaksområde
 • Deltar i forløpsgrupper for hoftenære brot, proteser og hjerneslag.

Kontaktinformasjon

Arbeidstid:

Måndag - fredag kl. 08.00-15.30
Laurdag kl. 09-14.00​

​Oppmøtestad

Vi held til i 2. etasje, i mellomgangen mellom Voss sjukehus og Voss sjukeheim.


Sist oppdatert 17.03.2023