Forskningsprosjekt blant ansatte:

Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten

Kjære medarbeider! Vil du delta i en spørreundersøkelse om helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten?

grafikk av koronavirus. illustrasjon
Covid-19 pandemien har gitt økt fokus på håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten. Har de nødvendige smitteverntiltakene gjort at flere ansatte får eksem og hudskader? Hvilke faktorer kan eventuelt påvirke? 

Delta i studien

Ansatte i:

  • Mottaksklinikken
  • KSK Intensiv
  • Infeksjonsseksjonen
  • Testsenteret for ansatte
  • Barnehagene
  • Renhold 

Studien vil gi kunnskap om tiltak som kan forebygge eksem/hudskader på din arbeidsplass.

Du deltar ved å svare på et elektronisk spørreskjema (ca. 10 minutter).
Svarfrist: 28. februar. 

Deltakelse er anonym og frivillig.
Svar på spørreskjema blir regnet som samtykke til å delta. 

Dersom du har arbeidsrelaterte hudplager kan bedriftshelsetjenesten henvise deg til oppfølging ved Yrkesmedisinsk avdeling.

Studien ledes av Yrkesmedisinsk avdeling og støttes av ledelsen, verneombud, tillitsvalgte og Bedriftshelsetjenesten i Helse Bergen.

Ved spørsmål/innspill til studien kontakt prosjektleder: 
Kaja Irgens-Hansen
Yrkesmedisinsk avdeling
Haukeland universitetssjukehus 
Tlf: 55 97 38 75
illustrasjonstegninger figurer om smittevern

Sist oppdatert 03.10.2023