Øyeblikkeleg hjelp - hyperbar oksygenbehandling

Her finn du informasjon om akutt diagnostikk og behandling ved dykkeulykkar.

Akuttmedisin ved dykkeulykkar

Her finn du informasjon om grunnleggande førstehjelp; kontroll av bevisstheit, pust og eventuelt puls. Ved dykkeulykke, kontakt AMK-sentralen - telefon 113.
Les meir om førstehjelp ved dykkeulykkar
En dykker under vann

Akutt behandling i trykkammer - utanom dykkeulykkar

Vakthavande dykkarlege har medisinsk ansvar for trykkammerbehandlinga og kontaktast via AMK Bergen - 113.
Les meir om øyeblikkeleg hjelp og trykkammerbehandling
En seterad i et fly
Sist oppdatert 03.10.2023