Anne Gurd Lindrup, kurskoordinator

«Kjekke arbeidsoppgaver og en opplevelse av å bidra i et fellesskap»

Portrett av Anne Gurd
Bli kjent med Anne Gurd Lindrup, kurskoordinator ved Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Hva er dine arbeidsoppgaver?​

Jeg har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av senterets kursportefølje i samarbeid med legene som underviser på kursene. Jeg holder kontakten med kursdeltakere og forelesere og bidrar til kursutvikling, markedsføring og kvalitetssikring.
 

Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

Arbeidsdagen min går med til å svare på spørsmål fra deltakerne på kursene våre. Det kan handle om påmelding, gjennomføring av forberedelsesoppgaver, godkjenninger osv. I samarbeid med kursansvarlig er det jeg som arrangerer og ordner alt det praktiske knyttet til kursene, både i forkant og på selve kursdagen. Jeg tar imot alle påmeldinger og søker om godkjenninger av de ulike kursene våre hos blant annet Helsedirektoratet og Sjøfartsdirektoratet.
 

Hvordan får du brukt/utviklet kompetansen din?

Oppgavene er allsidige. Jeg føler at jeg får brukt bredden i de kunnskapene og ferdighetene som jeg har tilegnet meg gjennom årene i arbeidslivet.
 

Hva gleder du deg over i hverdagen?

Jeg har kjekke arbeidsoppgaver – som innimellom kan være litt utfordrende – og en følelse av å bidra i et fellesskap. Opplevelsen av å lykkes i mine arbeidsoppgaver gir meg en følelse av stolthet for arbeidsplassen og glede. Kontakt med mange hyggelige mennesker både blant kursdeltakerne og på arbeidsplassen er meningsfylt og gir meg energi.

Sist oppdatert 07.02.2024