Rune Kleppe, forsker

«Interessant og meningsfylt arbeid med hyggelige og dyktige kollegaer»

En mann med blå skjorte
Bli kjent med Rune Kleppe, forsker I ved Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Jeg er forsker og faglig ansvarlig for arbeidet på vårt hyperbare cellelaboratorium. Her bruker vi ulike cellemodeller for å forstå hvordan hyperbare betingelser påvirker cellulære og biokjemiske prosesser. 
 

Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

Den er svært variert, med forskning, undervisning og veiledning av studenter. I forskningen planlegger jeg forsøk og analyser og deltar i gjennomføringen av forsøk sammen med vår bioingeniør Christine. Jeg jobber også med forskningssamarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Utover dette har jeg ansvar for vedlikehold og bestillinger til laboratoriet, slik at vi kan gjennomføre de forsøkene vi ønsker.
 

Hvordan får du brukt/utviklet kompetansen din?

Jeg hadde begrenset kjennskap til dykkemedisinsk forskning da jeg begynte i senteret. Likevel følte jeg tidlig at min forskningserfaring var verdifull for den aktiviteten jeg skulle drive. Med yrkesdykkeren og hyperbar medisin i fokus har jeg fått utvikle flere nye prosjekter og samarbeid med andre forskningsgrupper.
 

Hva gleder du deg over i hverdagen?

Jeg gleder meg over interessante og meningsfylte arbeidsoppgaver samt hyggelige og dyktige kolleger. Det er kjekt å være del av et sammensatt faglig fellesskap. Samarbeidet med forskningskollegaer ved andre andelinger på sykehuset og med UiB er godt. Kontakten med ivrige studenter er givende.​
Sist oppdatert 07.02.2024