Førstehjelp til sjøs

I 1998 blei CD-en «Medisin om bord» godt mottatt. No er DVD-oppfølgeren «Førstehjelp til sjøs» å få kjøpt hos Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin.

DVD-en inneholder innslag av 25 medisinske prosedyrer som må kunne utføres om bord, blant annet:

  • Lokalbedøvelse 
  • Sårlukking 
  • Spjelking 
  • Bandasjering 
  • Brannskadebehandling 
  • Evakuering av skadede 
Kommentarene finnes  på norsk, engelsk og tysk. DVD-en representerer et viktig supplement til boken «Medisin om bord» fra 2005.

Denne DVD-en bør finnes på alle fartøyer i handelsflåten og den havgående fiskeflåten. Den vil også være til stor nytte ved de maritime skoler.

DVD-en er produsert i samarbeid mellom Norsk senter for maritim medisin og Radio Medico.

DVD-en kan bestilles fra:

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
Yrkesmedisinsk avdeling
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen
Pris: NOK 900.-
Sist oppdatert 05.09.2022