Mariners Medico Guide

Mariners Medico Guide er en digital, medisinsk håndbok for sjøfolk, utviklet i et samarbeid mellom Helse Bergen, Gard og Sjøfartsdirektoratet.

Det medisinske innholdet skrevet av leger innen maritim medisin – med involvering av mer enn 50 spesialister fra ulike fagområder på tvers av sykehuset. Guiden er gratis tilgjengelig for sjøfolk over hele verden, uavhengig av nasjonalitet, flaggstat eller geografi og er utviklet for både desktop og mobil. Guiden fungerer både online og offline.

Last ned din guide i dag -> på www.medicoguide.no.


 

Sist oppdatert 31.10.2022