Om Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin er et nasjonalt kompetansesenter ved Yrkesmedisinsk avdeling/Helse Bergen med formål om å fremme helse blant sjøfolk og dykkere.

​Senteret er opprettet etter mandat fra Stortinget (St.prp. nr. 1, 2003-2004) og er det eneste av sitt slag i Norge.

Senteret drifter den telemedisinske legevaktsordningen for sjøfolk, Radio Medico, og har en seleksjonsmedisinsk poliklinikk. Sentret har dessuten en betydelig kurs-, forskning- og utviklingsaktivitet og står bak flere maritimmedisinske læreverk og beslutningsstøtteverktøy for sjøfolk. Senteret fungerer som rådgiver til Sjøfartsdirektøren og til Kystverkdirektøren innen medisinske spørsmål.


Jon Magnus Ha​ga
Leiar - Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin​
Epost: jon.magnus.haga@helse-bergen.no 
Telefon:  55 97 38 75

Anne Gurd Lindrup 
Kurskoordinator
Epost: anne.gurd.lindrup@helse-bergen.no 
Telefon:  48 11 80 40

Sist oppdatert 26.08.2023