One Ocean Expedition II

One Ocean Expedition II er et seilskutetokt med Statsraad Lehmkuhl gjennom Nordvestpassasjen i 2025-2026, i samarbeid med maritime aktører i bergensområdet og Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus.

Et stort hvitt fullrigger skip med seilene oppe.

Foto: Jesper Rosenmai/Statsraad Lehmkuhl

Jesper Rosenmai/Statsraad Lehmkuhl

Formålet er todelt.

One Ocean II handler om å lære mer om helse blant sjøfolk og om å spre kunnskap og oppmerksomhet omkring bærekraftig utvikling av havet og sjøfarten. 

Helse Bergen sitt bidrag i ekspedisjonen vil handle om rekruttering og opplæring av leger som skal arbeide som skipsleger om bord, samt støtte til operasjonsplanlegging. Avreise fra Bergen vil være våren 2025. 

Rekruttering av skipsleger vil starte opp våren 2024. Mer informasjon kommer.

For mer informasjon om ekspedisjonen, se: https://oneoceanexpedition.com/no.

Sist oppdatert 19.01.2024