Rådgivning

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM) er Norges nasjonale kompetansesenter i maritim- og dykkemedisin. Vi er her for å dele vår kompetanse med alle som spør.

 • Myndigheter
  Sjøfartsdirektoratet
  Kystverket
  Havarikommisjonen
  Arbeidstilsynet
  Helsedirektoratet

 • Arbeidsgivere
  Organisasjoner
  Enkeltindivider

 • Arbeidstakere
  Organisasjoner
  Enkeltindivider

 • Næringslivet

 • Utdanningsinstitusjoner
  Universiteter
  Høyskoler
  Fagskoler

 • Forsikringsbransjen

 • Leger
  Sjømannsleger
  Petroleumsleger
  Dykkerleger

 • Rettsvesen
  Klienter og deres advokater
  Sakkyndiguttalelser

 • Internasjonalt
  EUs organer
  FN-organer i maritim sektor

 • Seleksjonsmedisin
 • Telemedisin
 • Medisinske forhold ved ekspedisjonsplanlegging
 • Arbeidsmedisin på maritime arbeidsplasser
 • Rederihelsetjeneste
 • Infeksjonsforebygging til sjøs

Epost: jon.magnus.haga@helse-bergen.no

Telefon: 90 82 33 55

Rådgivning Fagnemnda: alf.magne.horneland@helse-bergen.no

 • Utforming av helsekrav for sjøfolk
 • Utforming av helsekrav for loser
 • Utforming av helsekrav for dykkere
 • Forberedelse av pg support til Kontiki II-ekspedisjonen
 • Foreberedelse av og support til Joides Resolution leteboring
 • Uttalelse til SHT i forbindelse med havarisaker
 • Rådgivning til EU OSHA (Bilbao) om helserisiko ved containerhåndtering i havn (fumigation)
 • Utvikling av internasjonale retningslinjer (IMO/ILO)
  Helsekrav for sjøfolk
  Guidelines for ships cooks
  International Medical Guide for Ships
Sist oppdatert 23.02.2024