Relevante linker

Samling av relevante linker om maritim medisin.

​Offentlege organ:

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Nærings- og fiskeridepartementet (NHD)

Sjøfartsdirektoratet (SD)

Helsedirektoratet 

Kystverket

Fylkeslegen i Rogaland 

Pensjonstrygden for sjøfolk

Sjømannskyrkja

Klasseselskap:

Det Norske Veritas (DNV)DNVGL

American Bureau of Shipping (ABS)

Bureau Veritas (BV)

Lloyd's Register (LR)

ClassNK (NK)

Registro Italiano Navale (RINA)

Russian Maritime register of Shipping (RS)

International Association of Classification Societies Ltd (IACS)

Akuttmedisinsk kommunikasjon og redningsteneste:

Hovedredningssentralen HRS

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KOKOM)

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) (Tromsø)

Redningsselskapet

Forskning:

SINTEF

Klinisk arbeidsmedisin:

Akuttmedisin:

American College of Emergency Phycsicians (ACEP)

Infeksjonsmedisin - reisemedisin:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Fagorganisasjonar:

Den norske legeforening

Det norske maskinistforbund

Fellesforbundet for sjøfolk

Marinens sanitetsoffisersforening

Norges Fiskarlag

Norsk forening for maritim medisin

Norsk sjømannsforbund

Norsk sjøoffisersforbund

Rederiorganisasjonar:

Norges Rederiforbund

Fraktefartøyenes rederiforening

Hurtigbåtenes rederiforbund

Nordisk skibsrederforening

International Shipping Federation

Forsvaret:

Norwegian Armed Forces

Internasjonale web-sider:

International Maritime Health Association

Center for Maritim Sundhed og Samfund   

International Maritime Organization (IMO)

International Labour Organization

World Health Organization

Centro Internazionale RadioMedico (CIRM)

European Maritime Safety Agency (EMSA)

Spanish Society of Maritime Medicine (SEMM)

Société Française de Médecine Maritime (SFMM)

Seafarers International Research Centre (SIRC)

International Committee on Seafarers' Welfare (ICSW) 

Worldwide Support for Seafarers from SeafarerHelp

International Transport Workers' Federation (ITF)

Lloyd's List

Maritime Intelligence and Publications: IHS Fairplay

Maritime and Coastgard Agency (MCA)

United States Coastguard

Centrum för maritim hälsa

Sist oppdatert 15.05.2024