Hva er multippel sklerose (MS)?

MS er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet. Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen. MS er ingen muskelsykdom, men en sykdom i nervesystemet, som sender beskjeder og bestemmer hvordan musklene skal bevege seg.

​​I Norge har over 11.000 personer MS. Sykdommen starter vanligvis ut i alderen 20 til 40 år, men noen få ganger kan også enda yngre mennesker få det.

 

Hva er galt ved MS?

Multippel sklerose – betyr egentlig «mange arr». Når en for eksempel vil vinke med hånden går det lynraske beskjeder (signaler) fra hjernen, gjennom mange nervetråder ut til musklene i hånden din. Nervetrådene er som en tynn kabel, og er dekket av et fettholdig isolasjonsstoff som kalles myelin, og myelinet gjør at signalene fra hjernen til musklene går raskt. Ved MS blir myelinet skadet. Noen ganger gror myelinet fint sammen igjen og det blir ikke noe arr, mens andre ganger er skaden på myelinet større og det blir et arr tilbake. Arrene gjør at beskjedene går saktere mellom hjernen og musklene, og da blir det vanskeligere å vinke slik som før. Nervetrådene kan også bli skadet, og da kommer ikke signalene frem. 

 
Diagram


Diagram


Diagram


Diagram 

Hvilke typer MS finnes?

MS tror vi er en auto-immun sykdom, og det finnes to hovedtyper:

 
Den første kalles attakk-vis MS, og er når immunsystemet angriper myelinet og myelinet gror fint sammen eller det bare blir et lite arr etterpå. De som har denne typen kan bli verre når myelinet skades, men blir så bedre når myelinet gror sammen. De aller fleste, 9 av 10 personer, med MS har denne typen.​

 
Den andre kalles progressiv MS. Progressiv betyr at en blir gradvis verre uten attakker – og merker heller ikke bedring. Likevel kan det innimellom være stabile perioder der en ikke blir verre.


​Er MS dødelig eller arvelig?

Det er svært sjelden noen dør av MS, og i dag finnes gode bremsemedisiner som kan påvirke og bremse utviklingen av sykdommen.  

 
Barn hvor en av foreldrene har MS får litt oftere sykdommen enn andre – men risikoen er fortsatt liten. Det er ingen «syke» gener som er årsaken til dette – men noen kombinasjoner av helt normale gener kan gi litt økt sjanse for å utvikle MS. Leger og forskere verden over prøver å finne ut av dette..
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
 

Ordforklaring

Hva er sentralnervesystemet og hvordan fungerer det?

Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen, og er kroppens styrings- og kommandosentral (kroppen sin harddisk)​.

​Hva er immunsystemet?

Kroppen sitt immunsystem er den normale forsvarshæren som beskytter kroppen din mot bakterier, virus og fremmede stoffer. Ved MS blir immunsystemet forstyrret og angriper og skader myelinet som dekker nervene.

​Hva er en auto-immun sykdom?

En auto-immun sykdom er en sykdom som oppstår når immunforsvaret reagerer på og angriper kroppens eget vev. MS oppfattes å være en slik sykdom.Sist oppdatert 20.10.2016