Hvordan kan MS behandles?

MS er en kronisk sykdom, men det finnes mange gode medisiner. Det er tre hovedtyper medisin som brukes for MS. En som hjelper mot attakk, en for å hindre nye attakker og en som hjelper mot symptomene som sykdommen gir.

​​​​​Medisiner som​ hjelper mot attakker

Om en får attakker, hjelper steroide-medisiner som gjør at immunforsvaret slapper av, og ikke angriper myelinet rundt de friske nervetrådene. Medisinen kan gis som tabletter, eller oftest gjennom en tynn slage rett inn i en blodåre på sykehuset. Det gjør at en blir raskt bedre.

 
Nasjonal_kompetansetjeneste_for_MS_nettside_2_4_860x400.jpg


 

Medisiner som hindrer nye attakker

For å hindre at det kommer nye attakker, brukes noe som kalles bremsemedisiner. Disse kan gis som tabletter og sprøyter hjemme, eller gjennom en tynn slange rett inn i en blodåre på sykehuset. ​

 

Medisiner som behandler symptomer

Dette er forskjellige typer medisiner som hjelper mot noen av plagene. Hvis sykdommen gjør at en må ofte på toalettet, finnes det medisiner som hjelper mot dette. 

En gruppe røde hjerter
 
​​

Stamcellebehandling

Du har kanskje også hørt om stamcellebehandling. Den er ganske ny som behandling når personer har MS, og kan brukes hvis ikke annen forebyggende behandling virker. Pasienten får først medisiner som gjør at stamceller slippes ut i blodet. Deretter blir blodet tappet og tatt vare på, mens pasienten får cellegift. Cellegiften dreper de syke immuncellene i kroppen. Til slutt får pasienten tilbake sitt eget blod med sine egne stamceller, som bygger opp immunsystemet på nytt. ​

 

Kan MS kureres?

MS er en kronisk sykdom som det i dag ikke finnes noen kur for. Heldigvis finnes medisinene som kan bremse sykdommen og lindre symptomene. Forskere verden over leter etter nye behandlingsmetoder for sykdommen. 

 

Hvilken hjelp finnes? 

Medisin er ikke den eneste måten for å behandle MS; man kan få hjelp på flere andre måter fra ulike spesialister. Mange sykehus har MS-team, som kan bestå av nevrolog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og psykolog. Den enkeltes team og behandling vil være avhengig av typen MS og hvilke nerver som angripes. 
Noen ganger kan det være nyttig å være på et rehabiliteringsopphold, da kan en trene de musklene som virker litt dårlig, og få hjelp til mange ting en lurer på. 


 
Skikkelse

​​

Ordforklaring

Hva er steroider?

Steroider er medisiner som demper betennelse i immunsystemet, noe som bidrar til å hindre at immunsystemet angriper nervesystemet.

Hva er rehabilitering?

Rehabilitering innebærer hjelp til å fungere best mulig. Mange trenger hjelp fra fysioterapeut til å trene musklene sine, noen kan trenge hjelp fra logoped for å finne rette ord og andre kan trenge hjelp fra en ergoterapeut for å finne nyttige hjelpemidler.  ​

Sist oppdatert 29.08.2016