barn og mor foran glasblokkene_foto

Barn og unge flytter til Glasblokkene

Frå i haust finn du oss i nye lokaler på Haukeland. På denne sida finn du informasjon om kor vi held til, korleis du finn vegen, opningstider og anna praktisk informasjon.

I tillegg til heile Barne – og ungdomsklinikken​ finn du frå september dei kirurgiske poliklinikkane for barn og unge i Glasblokkane. I tillegg er ​Radiologisk avdeling, barn og unge og blodprøvetaking med laboratorium på plass for å gje tilbod til alle som skal inn i bygget. Palliativ sengepost flyttar også inn i haust. 7. november kjem heile Kvinneklin​ikken​ inn i nybygget. 

Finn fram til Glasblokkene

Glasblokkene ligg sentralt på Haukelandsområdet, mellom bybanestoppet og Sentralblokka. Her finn du kart, informasjon om korleis du kjem deg hit og kor du kan parkere.
Finn vegen til Glasblokkene
flyfoto_glasblokkene

Praktisk informasjon om opphaldet

Mange er spente før dei skal på sjukehuset. Korleis ser det ut? Kor skal vi møte, vente, være? Her finn du bilder, film og praktisk informasjon. Vis gjerne bilete og film til barna før dei kjem - gode førebuingar er med på å trygge!
Bli med inn
Leikerom_foto

Har du spørsmål om flyttinga? Send mail til kari.ulveseth@helse-bergen.no

Sist oppdatert 09.08.2023