Praktisk informasjon i Glasblokkene

Mange er spente før dei skal på sjukehuset. Korleis ser det ut? Kor skal vi møte, vente, være? Her finn du bilder, film og praktisk informasjon. Vis gjerne bilete og film til barna før dei kjem - gode førebuingar er med på å trygge!

​​

leikerom i glasblokkene:foto

Glasblokkene er eit sjukehus for barn, unge og kvinner. Her er det både mottak for akutt sjukdom, poliklinikkar for enkelttimer og dagbehandling, og sengepostar for innlegging. 

Denne sida er under utvikling, det vil bli lagt til meir informasjon, filmer og bilete fram mot åpning i september. ​

I Glasblokkene 5-8 er det en hovedresepsjon i 1. etasje som betjener alle pasienter, pårørende og besøkende til Glasblokkene.  Hovedresepsjonen er betjent alle dager fra kl. 07.00- 21.00. 

Her kan du får hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mye mer. ​

I tillegg til hovedresepsjonen er det en ekspedisjon i tilknytning til mottaket i U1, denne er betjent hver dag frem til 22.30. 

Resepsjonsarealet som finnes i trinn 1 vil fra september 2023 gjøres om til base for vektere fra hospitaldrift, og bemannes med vekter 24/7. Her er vekter tilgjengelig for pasienter og besøkende for enklere henvendelser og spørsmål.

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene. 

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen. 

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 

Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 

Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

Du treng ikkje å sitte utanfor behandlingsrommet å vente. Både voksne og barn kan vente både ute og inne. I inngangsetasjen er det leikerom, lounge, kafé og fleire opphaldsareal. Det er også eit stort leikerom til venstre for den store trappa i U1. 

​Ventesonene nær behandlingromma er godt merka. Du vil få sms om å gå til ventesonen når det nærmar seg timen. ​

Det kjem informasjon om visittid her. 

For inneliggande paseintar er det fire spisestover i huset. Mattilbudet vil være tilpassa dei pasientane som bur på postane. I spisestovene er det eigne drikkestasjonar med kaffemaskin, juice, melkedispenser og vann/isbitmaskin. 

Det vil også være ein kafé i første etasje. denne er open bdåe for pasientar, pårørande og tilsette​ 

Det er også sju matautomatar spredt rundt i bygget. Desse vil innehalde eit variert utvalg av fersk og ferdig tilberedt mat. ​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her​.​


Sist oppdatert 04.09.2023