Ung jente på svaberg og ser ut i luften til høyre. Foto

Barn og unges helseteneste

Ein oversikt over dei ulike tenestene si rolle og ansvarsfordeling.

​Oversikta er først og fremt laga for fagfolk for at dei skal klare å gi barn og unge eit samanhengande hjelpetilbod. Det finst også eigen informasjon for barn, unge og føresette om kor dei kan få hjelp.

Angstplager

Barn og unge har rett til å medverke

FNs barnekonvensjon sikrar barn og unge grunnleggande rettar i møtet med tenesteapparatet.
Om samtalar med barn og unge
Ung jente sitter omringet av fire kvinner på et svaberg med havet i bakgrunnen. Foto

Tilbodet i din kommune

Les meir om det helsetilbodet til barn og unge. Vel din kommune.
Les meir om helsetilbodet
Kart over samarbeidskommunene i Helse Bergen sitt opptaksområde. Grafikk
Sist oppdatert 24.01.2024