Kurs og opplæring for pasientar og pårørande

Her finn du oversikt over kurs og opplæring for pasientar og pårørande. Alle kurs er lista opp under. Søk gjerne på diagnose for å finne relevant kurs.

Sjekk stavinga og prøv eventuelt eit anna ord.

Lærings- og meistringssenteret (LMS)

Lærings- og meistringssenteret (LMS) er eit senter for opplæring av pasientar og pårørande. Senteret er eit samarbeid mellom Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Saman med avdelingane i sjukehuset og brukarorganisasjonar arrangerer vi gruppebaserte pasient- og pårørandekurs.

Lærings- og meistringssenteret (LMS)
Gruppeundervisning. Foto