Internasjonalisering

Internasjonalt er det stor interesse for Bergen 4-day Treatment (B4DT) og mange pasientar, pårørande og klinikarar tek kontakt. Sidan det er avgrensa moglegheit for å tilby behandlinga frå Noreg er det sett i verk eit arbeid for å tilby opplæring internasjonalt.

​Dette arbeidet har fått støtte frå Kavlifondet (https://kavlifondet.no/category/projects/research-projects/behandling-av-tvangslidelser-norge/​​) og blir gjennomført som opplæringsprosjekt i samarbeid med utvalde institusjonar.

Så langt er det gjennomført opplæring på:
Det vil òg framover blir opna slik at fleire institusjonar kan søkja om å få delta i opplæring og evalueringsprosjekt. Informasjon om det vil gjerast tilgjengeleg her.
Sist oppdatert 13.10.2022