Opplæring i 4-dagers behandling

Til klinikker som ønsker å få opplæring i 4-dagers behandlingen Bergen 4-day Treatment, B4DT.

​Bergens forskningsstiftelse, Kavlifondet, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen går sammen om å etablere Bergen Center for Brain Plasticity. Formell oppstart er 1. juni 2019.

Det er svært stor pågang fra klinikker som ønsker opplæring i B4DT, både nasjonalt og internasjonalt, og for å sikre god og planmessig spredning innføres det nå en ordning der klinikker som ønsker opplæring, søker om dette. Det vil være styret i BCBP som behandler plan for spredning. Planen er å starte med nye klinikker to ganger i året, og første nye omgang blir på høsten 2019. 

Dersom din klinikk ønsker å komme i betraktning, kan du lese her om rammer for opplæring, bruk etc. og sende oss en mail.

Det understrekes at vi kun inngår samarbeidsavtaler med klinikker og ikke enkeltpersoner.


Sist oppdatert 14.11.2022