FluidX biobankrøyr

For å lagre prøvar i den automatiserte fryselagringseininga til Biobank Haukeland, må ein bruke FluidX biobankrøyr frå Brooks Life Sciences.

Prøveglass/røyr i fire ulike storleikar med gul kork står stilt opp ved sida av kvarandre. Foto
​Biobank Haukeland har desse røyra i 4 størrelsar med eit arbeidsvolum på  260 µl, 525µl, 865 µl og 1900 µl. Røyra vert identifiserte ved hjelp av unike  2D strekkodar (QR-kode) i botn av røyra.  Dei tre minste røyra kjem i brett med 96 røyr, mens dei største røyra kjem i brett med 48 røyr.

Biobankrøyra kan ein bestille via Hospitaldrift Sentralforsyning eller direkte frå Pedro Consulting.

Bestillingsinformasjon FluidX røyr
Røyrtype (arbeidsvolum)    Hospitaldrift      Sentralforsyning    Pedro Consulting
0.3ml FluidX røyr (265µl)      257300   68-0303-11
0.7ml FluidX røyr (525µl)     257302   68-0703-11
1.0ml FluidX røyr (865µl)     257304   68-1002-11N
2.0ml FluidX røyr (1.9ml)    257309   65-7643

FluidX biobankrør.jpg

Biobank Haukeland

Sist oppdatert 29.08.2023