Forsking på eBehandling

Internasjonale studiar

Tilbod og implementering av veileda internettbehandling av pasientar med psykiske lidingar er i sterk utvikling. Vi samlar inn kunnskap frå nasjonale og internasjonale tiltak, som kan informere vår praksis og sikre at vår behandling vert gitt i tråd med evidensbasert praksis.

Her finn du linkar til artiklar og forsking på veileda internettbehandling:

 1. Effectiveness of guided Internet-delivered treatment for major depression in routine mental healthcare - An open study. Tine Nordgreen, Kerstin Blom, Gerhard Andersson, Per Carlbring, Odd E. Havik (2019). https://doi.org/10.1016/j.invent.2019.100274 ​
 2. Relationships between depressive symptoms and panic disorder symptoms during guided internetdelivered cognitive behavior therapy for panic disorder. Eirik P. Walderhaug, Rolf Gjestad, Jens Egeland, Odd E. Havik & Tine Nordgreen (2019).
  https://doi.org/10.1080/08039488.2019.1646803
 3. The Effectiveness of guided internet-based cognitive behavior therapy for social anxiety disorder in a routine care setting. Internet Interventions 13, 24-29. Nordgreen, T., Gjestad, R. Andersson, G., Carlbring, P., Havik, O. E. (2018)https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.05.003
 4. ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries. Internet Interventions. Titov N., Deara, B., Nielssen, O., Staples, L., Hadjistavropoulos, H., Nugent, M., Adlam, K., Nordgreen, T., Bruvik, K., Hovland, A., Repål, A., Mathiasen, K., Kraepelien. M., Blom. K., Svanborg, C., Lindefors, C., Kaldo, V. (2018)
  https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.07.006 
 5. The implementation of guided Internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in a routine-care setting: effectiveness and implementation efforts, Cognitive Behaviour Therapy. Nordgreen, T., Gjestad, R., Andersson , G.,  Carlbring, P.,  & Havik O. E. (2017). https://doi.org/10.1080/16506073.2017.1348389
 6. Guided Interned-Based Cognitive Behavioral Therapy for Mild and Moderate Depression: A Benchmarking Study. Internet Interventions 7, 1–8. Jakobsen, H., Andersson, G., Havik, O. E. Nordgreen, T. (2017). https://doi.org/10.1016/j.invent.2016.11.002
 7. Stepped Care Versus Direct Face-to-Face Cognitive Behavior Therapy for Social Anxiety Disorder and Panic Disorder: A Randomized Effectiveness Trial. Behavior Therapy 47(2): 166-183. Nordgreen, T., Haug, T., Öst, L.-G., Andersson, G., Carlbring, P., Kvale, G., Tangen, T., Heiervang, E., Havik, O. E. (2016)https://doi.org/10.1016/j.beth.2015.10.004
 8. Internet-supported versus face-to-face cognitive behavior therapy for depression. Expert Review of Neurotherapeutics 16(1): 55-60. Andersson, G., Topooco, N., Havik, O., Nordgreen, T. (2016). https://doi.org/10.1586/14737175.2015.1125783
 9. Working alliance and competence as predictors of outcome in cognitive behavioral therapy for social anxiety and panic disorder in adults. Behaviour Research and Therapy. Haug, T., Nordgreen, T.,  Öst, L-G., Tangen, T., Kvale, G., Hovland, O.J. Heiervang, E.R., Havik, O. E. (2016).  77: 40-51. https://doi.org/10.1016/j.brat.2015.12.004
 10. Internet-delivered cognitive behavioural therapy with and without an initial face-to-face psychoeducation session for social anxiety disorder: A pilot randomized controlled trial. Internet Interventions 2(4): 429-436. Nordmo, M., Sinding, A., Carlbring, P., Andersson, G., Havik, O., & Nordgreen, T. (2015). http://dx.doi.org/10.1016/j.invent.2015.10.003
 11. Veiledet internettbehandling for mild og moderat depresjon. En pilotstudie. Nordgreen, T., Andersson, G., & Havik, O. E. (2015).   Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 12. Stepped care versus face-to–face cognitive behavior therapy for panic disorder and social anxiety disorder: Predictors and moderators of outcome. Behaviour Research and Therapy, 71(0), 76-89. Haug, T., Nordgreen, T., Öst, L.-G., Kvale, G., Tangen, T., Andersson, G., Havik, O. E. (2015).  doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2015.06.002 
 13. A Feasibility study on combining Internet-based cognitive behaviour therapy with physical exercise as treatment for panic disorder- Treatment protocol and preliminary results. Cognitiv Behavior Therapy, 1-13. Hovland, A., Johansen, H., Sjobo, T., Vollestad, J., Nordhus, I. H., Pallesen, S., Nordgreen, T. (2015)
  https://doi.org/10.1080/16506073.2015.1022596​


Sist oppdatert 11.04.2024