- Det handler om trygghet

For overlege Hanne Hamre ved AHUS har Ekspertpanelet bidratt til trygghet både for pasientene hennes – og for henne som behandler.

​På Akershus universitetssykehus møter og behandler Hanne Hamre daglig pasienter som har kreft i mage /tarmregionen. 8-10 ganger har hun valgt å spørre Ekspertpanelet om råd. 

- Ekspertpanelet handler først og fremst om trygghet. For pasientene og deres pårørende er det godt og nødvendig å vite at alle steiner er snudd. For meg som behandler er det nyttig å få en avsjekk på at alle retningslinjer er fulgt. Når denne ekstrarunden tas utenfor egen avdeling gir det både meg og pasientene mine en ekstra trygghet i at vi virkelig har gjort og funnet det som er mulig.

Hanne hamre_foto

Hanne Hamre er overlege ved Akershus universitetssykehus. - Ekspertpanelet handler først og fremst om trygghet både for pasientene mine og meg.

I tillegg er jakten på nye muligheter og studier svært viktig – for alle.

- Stadig flere vet at det finnes kliniske studier, de leter og leser og lurer på om dette kan være aktuelt for dem. Det tar tid å holde seg oppdatert, i alle fall innenfor mitt fagfelt. Da er det veldig nyttig at vi har et organ som har god oversikt over pågående studier både i inn- og utland, og som har et mandat til å vurdere om dette er aktuelt for den enkelte pasient, sier Hamre.

Mange pasienter står også i en vanskelig situasjon der fortvila pårørende håper, googler og leter verden over etter kurer som kan redde sine.

- For pasienten er dette krevende å forholde seg til, ikke minst når de er syke. Dermed er det en svært god avlasting og avklaring når Ekspertpanelet kan ta stilling til om dette er noe det er verdt å gå videre med eller ei.

Tydelig mandat

En fordel med EP er at mandatet er tydelig, fremhever Hamre.

- Tidligere var det litt uklart hva en «second opinion» egentlig vurderte. Nå er det for eksempel helt klart at det er min jobb som behandler å vurdere helsetilstanden til pasienten. Ekspertpanelet vurderer behandling om er gitt og om det finnes nye muligheter, mens det er jeg som sammen med pasient vurdere om det er mulig å gjennomføre dette. Dette er en fordel.

- Hvilke rolle tenker du EP bør eller kan ha i fremtiden?

- I et av tilfellene jeg brukte Ekspertpanelet bad jeg om et faglig råd knytta til bruk av et medikament som ikke var godkjent til bruk i Norge. Dette var til en pasient som hadde en sjelden variant av en diagnose. Kanskje det er her vi vil se Ekspertpanelet også fremover? I tillegg blir persontilpasset behandling basert på gen-testing stadig mer aktuelt, og her har Ekspertpanelet også en viktig rolle, avslutter Hamre. 

Sist oppdatert 17.03.2023