Mandat og årsrapporter

Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten ble opprettet i oktober 2018. Her finner du organets mandat og årsrapporter.

Mandat 

Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten ble på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet opprettet i 2018. Panelet skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. 
 

Årsrapporter Sist oppdatert 07.05.2024