Dynamiske hormonmålingar

Måling av hormonar kan betre diagnostikken ved ei rekkje hormonforstyrringar.

​Hormon blir rytmisk skild ut i kroppen, noko som gjev store svingingar i hormonnivået avhengig av tid på døgnet, måltid og stress. Nøyaktig måling og kartlegging av hormonsvingingane i løpet av døgnet har dermed vore svært vanskeleg og tidkrevjande. Kunnskap om korleis hormonar som testosteron og androstendion varierar i døgnet kan betre diagnostikken ved ei rekkje hormonforstyrringar .   

Relaterte publikasjonar

Methlie P, Hustad SS, Kellmann R, Almås B, Erichsen MM, Husebye ES, Løvås K.Multisteroid LC-MS/MS assay for glucocorticoids and androgens, and its application in Addison's disease.  Endocr. Connect. 2013 Jun 14 [Epub ahead of print]

Pågåande prosjekt


Til nå har diagnostikk av endokrine sykdommer basert seg på blodprøver ved et bestemt tidspunkt. Ved hjelp av en ny mikrodialyseteknikk er det mulig å måle circadiane og ultradiane hormonnivåer i underhudsvesken.

Hormoner skilles ut i et spesifikt rytmisk mønster, en døgnrytme kalles cirkadian rytme, og en raskere rytme kalles ultradian rytme. Studien vil undersøke disse rytmene hos friske forsøkspersoner og uliker pasientgrupper.

Prosjektet er finansiert av EU under helseprogrammet Horizon 2020.

Mer informasjon finnes på prosjektets offisielle nettsider ved Universitetet i Bergen.

Oppstart: 01.09.2015

Prosjektslutt:  31.08.2019​​​

Kontaktinformasjon
​​​Eystein Husebye
Prosjektleder​
Tlf: 55 97 30 78
​eystein.husebye@helse-bergen.no​​​​​

Dette er ein pilotstudie som skal vere bestemmande for om det er grunnlag for ein større studie senare.
​​​Utgangspunktet for studien er at måling av testestoron og androstendion kan bedre diagnostikken ved en rekke hormonforstyrrelser. Det er utviklet en metode for måling av slike hormoner men man veit lite om korleis dei varierar gjennom døgnet, noe man trenga​r å vite. I dette prosjektet vil man kartleggj​e normal døgnvariasjon. ​​​

Oppstart: 01.03.2013​

Prosjektslutt: 31.12.2033​​
​​
Kontaktinformasjon
​​​Paal Methlie
Prosjektleder​
Tlf: 55 97 64 21
​paal.methlie@helse-bergen.no​​​​​

 

Nyheiter

Løser gengåter og finner hormonrytmer

Sist oppdatert 15.05.2024