Hjelper ekstra dose med kortison ved fysisk aktivitet?

Resultatene av studien viser ingen effekt av en ekstra dose hydrokortison før trening for kvinnelige pasienter med binyrebarksvikt.

Publisert 25.09.2016

Ved alvorlig sykdom, spesielt med feber, og ved større fysiske påkjenninger, som store kirurgiske inngrep, skal kortisondosene økes for å forhindre addisonkriser. Det er viktig at alle med Addisons sykdom er utstyrt med et steroidkort som sier hva man skal gjøre i slike situasjoner, og gjerne også har hydrokortison (Solu-Cortef) i sprøyter til å sette på seg selv. 

Svært ofte reises også spørsmålet om kortisondosene skal økes også ved andre fysiske og psykiske påkjenninger. Noen gjør dette regelmessig og opplever at det er helt nødvendig, mens andre aldri tar ekstradoser. Vi vet at kortisolnivåene hos binyrefriske stiger ved mange slike påkjenninger, men det er ingen som har studert om det hjelper å gi ekstradoser. 

For å finne ut av dette utførte vi en studie av 10 kvinner med Addisons sykdom, som ved to anledninger gjennomgikk en kortvarig kraftig fysisk påkjenning med ergometersykkel. Den ene gangen fikk de en tablett med 10 mg hydrokortison (tilsvarer ca. 12,5 mg kortison), og den andre gangen en helt lik placebotablett (narremedisin). Deltakerne visste ikke i hvilken rekkefølge behandlingene ble gitt. Undersøkelsen viste ingen forskjell i yteevne på ergometersykkelen og ingen forskjell i hvordan de følte seg i tiden etter belastningen. Det var helt tilfeldig om deltakerne klarte å avgjøre når de hadde fått hydrokortison og når de hadde fått placebo. Artikkelen, som er publisert i European Journal of Endocrinology , konkluderer derfor at  tilleggsdoser med kortison ved kortvarig intens fysisk aktivitet ikke hadde nytteeffekt. Vi kan imidlertid ikke på bakgrunn av denne studien si noe om det kan være nytte av ekstradoser ved fysisk aktivitet av lengre varighet.