Logo Forhelse forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester

Forhelse - Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester (Forhelse) har som mål å øke bruken og effekten av digitale psykiske helsetjenester.

Visjon og hovedmål
Hvert år rammer psykiske lidelser over én million mennesker i Norge og 700 millioner mennesker over hele verden, og utgjør 13 prosent av den totale sykdomsbyrden. Imidlertid er det bare 20-30 prosent av de rammede i Norge som får psykiske helsetjenester. ​Digitale psykologiske intervensjoner er foreslått som en måte å øke tilgangen til psykiske helsetjenester. 

Hovedmålet til Forhelse er å øke bruken og effekten av digitale psykiske helsetjenester. 
Målet er at innen 2025 skal bruken av digitale psykologiske intervensjoner ha økt til 15 prosent og innen 2030 til 20 prosent for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.​​

Logo SFI - Senter for forskningsdrevet innovasjon, Norges forskningsråd. Grafisk illustrasjon.
Forhelse er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd via SFI-programmet. Haukeland Universitetssykehus er vertskap for senteret.​

Kontakt

Senterleder: Tine Nordgreen
Epost: forhelse@helse-bergen.no

Les mer om senteret på https://forhelse.no/​

Sist oppdatert 30.04.2024