Forskingsmiljø

Her finn du oversikt over nokre av dei forskargruppene, sentra og forskningsmiljøa som finst ved Haukeland universitetssjukehus og som forskarar frå Helse Bergen er involvert i.

    Forskingsenter

      Sist oppdatert 30.04.2024