Forskingsrutinar

Helse Bergen sitt internkontrollsystem for forskings-, innovasjons- og kvalitetsprosjekt.

Rutinane i internkontrollsystemet skal følgjast når Helse Bergen HF er part i eit forskingsprosjekt, innovasjonsprosjekt eller eit kvalitetsprosjekt. Rutinane er søkt utforma så enkle og konkrete som mogleg. Rutinene fins i Elektronisk kvalitetshåndbok (EK). 

I rutinane finn du malar som kan nyttast til å avklare og avtale ansvarsforhold ved samarbeidsprosjekt, diverse andre avtalar og liknande.

Vi har og samla lenker til andre aktuelle nettstader, samt lenke til legeforeininga sitt e-læringskurs i helseforskingslova helseforskingslova

Kontakt:
Seksjon for forskning og innovasjon: forskning@helse-be​rgen.no ​

Personvernombudet i Helse Bergen
E-post: personvernombudet@helse-bergen.no  


Sist oppdatert 30.04.2024