Gruppebilde ansatte Mohn kreftforskingslaboratorium. Foto

Mohn kreftforsknings-laboratorium

Mohn kreftforskningslaboratorium vart etablert i 2009 i laboratoriebygget på Haukeland med middel frå Bergens medisinske forskningsstiftelse (BMFS) og Trond Mohn.

Laboratoriet består av 3 forskingsgruppar med omkring 25 forskarar og teknikarar som i hovudsak jobbar med følgande problemstillingar:

Brystkreftgruppa:

  • Genetiske endringar som gjer kreftceller resistente mot behandling.
  • Medfødte genetiske faktorar som påverkar risikoen for kreft og resulterer i ulike kliniske uttrykk og ulik grad av sideverknadar ved behandling.
  • "Epigenetiske" forandringar som årsak til kreft og behandlingsresistens.
  • Hormoner og deira rolle i sjukdomsutvikling og behandling ved ulike hormonfølsomme kreftsjukdomar.
Forskinga vert i hovudsak utført innan kreft oppstått i bryst, eggstokkar, føflekkar og mage-tarm. Målet er å auke kompetansen innan kreftforsking og -behandling.


KTS-prosjektgruppa:


  • Molekylære mekanismar ved stråleterapi ved endetarmskreft.
  • Biomarkørar ved testikkelkreft.


Våre kliniske studier og kliniske samarbeidsstudier:

Sist oppdatert 30.04.2024