Nasjonal rapport: Forsking og innovasjon til pasientens beste

Rapporten er helseforskingas "Noreg rundt", med historier og møter med mennesker i heile landet.

Dei regionale helseføretaka presenterer i rapporten forsknings- og innovasjonsprosjekter som alle er til pasientens beste. Prosjekta omfatter blant anna forebygging av hjartesjukdom ved revmatiske sjukdomar, utvikling av ei vaksine som kanskje kan redde livet til mange nyfødte, ny teknologi for å finne lungesvulstar og forsking som har avslørt eit fedme-gen.

Les rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2015" (pdf)

Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Sist oppdatert 30.04.2024