Gravidia for gravide med diabetes

Diabetes i svangerskapet kan være en av tre typer: Diabetes­type­1 ­(finnes ­vanligvis­ før­ svangerskapet) Diabetes­type­2 ­(finnes ­vanligvis­ før­ svangerskapet) Svangerskapsdiabetes ­(går ­vanligvis ­over ­etter ­endt svangerskap)

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

​Dette er eit innovasjonsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus. Tiltaket er ikkje ein del av det ordinære behandlingstilbodet ved sjukehuset. Prosjektet fekk midlar i 2016.

Forstudie og vegen vidare

Kvinneklinikken skal gjennom eit forstudie hausten 2016 utreie behovet for digitale verktøy for gravide med diabetes. Etter forstudie starter konseptfasen kor me skal få djupare innsikt i muligheitsrommet og kva som trengs for å realisere løysingar. Dette er ein viktig og spennande fase kor idear blir gjort «handfast» gjennom prototypar som skal testast ut og validerast av brukarane. Etter konseptfasen starter hovudprosjektet for å utvikle løysinga for ein større pilot.

Ønska mål for forstudie

Å avdekke ideer til nye digitale konsept som vil være med å utbetre prosessforløpet for gravide med diabetes og svangerskapsdiabetes. Erfaringar og digitale verktøy som utvikles gjennom prosjektene skal kunne deles og distribueras nasjonalt, gjerne via vestlandspasienten.no og helsenorge.no

Fakta om prosjektet

​Finansiering
Frå idé til innovasjon:
GraviDIA­  blei kåra som vinnar av InnovasjonsCampen 2015 og har fått innovasjonsmidlar frå Helse Vest til å jobbe vidare med idéen.

Kontakt
Overlege ved Kvinneklinikken 
Agnethe Lund
Telefon 936 91 805
Prosjektleiar, Seksjon for e-helse, Synnøve Olset
Telefon 954 09 463
Har du ein god idé?

lyspærer i papirfly på vei til idemottaket
Klikk for å sende idéer til idémottaketSist oppdatert 04.05.2018