Fagkurs

Kurs i blodprøvetaking og prøvehandtering

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvehandtering.

Passert
18.
april
2024
  1. 18. apr. 2024, 08:15 - 15:30

Tid og stad

Når

  1. 18. apr. 2024, 08:15 - 15:30

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Laboratorieklinikken, Preanalytisk fagsenter og Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Påmelding

Frist for påmelding: 14. apr. 2024

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvehandtering to til fire ganger i året.

Målgrupper

Kurset er for studiesjukepleiarar, forskarar, studentar eller anna personell som utfører blodprøvetaking.

Kursinnhald

  • Preanalytiske forhold som påverker analyseresultatet
  • Pasientførebuingar
  • Pasientidentifikasjon og merking av prøver
  • Prosedyre for venøs prøvetaking
  • Ulike typar prøverøyr, og rekkefølge på røyr ved blodprøvetaking
  • Prøvebehandling (sentrifugering og framstilling av serum / plasma) og transport
  • Haldbarheit på prøvematerialet
  • Smitterisiko og retningsliner for oppfølging av stikkskader 

Påmelding

Påmelding for tilsette i Helse Bergen

Tilsette melder seg på via LæringsportalenKursavgift er kr. 3350,-  (inkl. boka «Blodprøvetaking i praksis») og fakturerast avdelinga internt i etterkant.

Påmelding for tilsette i Helse Bergen

Påmelding for eksterne deltakarar

Kursavgift er kr. 3350,-  (inkl. boka «Blodprøvetaking i praksis»).  Kursavgiften betalast når ein melder seg på. 

Påmelding for eksterne deltagere

Påmeldingsfrist

14.04.2024

Program

Kl. 08.15
Velkommen - Introduksjon og praktisk informasjon 
 
Kl. 08.30
Preanalytiske forhold og pasientførebuingar
 
Kl. 09.15
Kan vi stole på analyseresultatet?
 
Kl. 10.00
Venøs blodprøvetaking
Kunnskapsbaserte fagprosedyrar
 
Kl. 11.00
Blodsmitte og smittevern

kl. 12.00
Lunsj

Kl. 12.30
Praktisk blodprøvetaking

Kl. 14.40
Prøvehandtering

Kl. 15.30
Oppsummering

Kontakt