Fagkurs

Regionalt webinar om lungerehabiltering 26. oktober 2023

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i samarbeid med regionalt nettverk innan rehabilitering for personar med lungesjukdom ønskjer velkommen til regionalt webinar 26 oktober 2023

Passert
26.
oktober
2023
  1. 26. okt. 2023, 12:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 26. okt. 2023, 12:00 - 15:00

Type arrangement

Webinar

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 20. okt. 2023

Program


12:00 - 12:05 
Velkommen
Joanna A. Hauken, rådgivar, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest

12:05 - 12:15 
Når kan det vera best å trena!
Atle Lunde, Leier av regional brukarutval i Helse Vest (RBU)

12:15 - 12:40 
Er det farleg å trene? Fysiologiske aspektar med trening ved lungesjukdom
Solfrid Indrekvam, overlege Seksjon for lungeforskning, Lungeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus

12:40 - 13:40 
Erfaringar med bruk av det digitale verktøyet Pust Deg Bedre i klinisk praksis
Elin Johnsen, spesialfysioterapeut, Fysioterapiavdeling i Førde sentralsjukehus
Katrine Mikkelson, fysioterapeut, Fysioterapiavdeling i Haukeland universitetssjukehus

13:40 - 13:45 
Pause

13:45 - 14:10 
Ernæring og kols
Jane Mai Fjelstad, ernæringsfysiolog, Haukeland universytetssjukehus

14:10 - 14:35 
Aktivitetsregulering og energiøkonomisering. Meistring, handtering av utmatting hos personar med long Covid
Carl Fredrik Hafstad Karlsson, Ergoterapeut Ergo- og fysioterapitenesta Sør og Vest, avdeling Fyllingsdalen Laksevåg i Bergen Kommune

14:35 - 14:45 
Avslutning
Forbetringar, forslag Regionalt webinar 2024


Det tas atterhald om mindre endringar i programmet

Lenke til webinaret

Lenke til webinaret sendes ein uke før.
Kontakt