E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering for fastleger

Publisert 03.10.2023
illustrasjon av trist kvinne og en utstrakt hånd
Folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv» ble gjennomført i mai -juni 2023 i helseregion Vest. Kampanjen rettet seg mot befolkningen over 18 år, med mål om at flere skal søke hjelp ved selvmordstanker og psykiske vansker som kan øke selvmordsfaren. Helsedirektoratet samarbeidet med flere regionale aktører om kampanjen.

Forskning viser at et flertall av de som tar sitt eget liv har vært i kontakt med fastlegen sin det siste året før de døde. Fastlegen har derfor en viktig rolle i å fange opp og hjelpe personer som har selvmordstanker. I forbindelse med kampanjen anbefaler vi et e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering for allmennleger. Kurset er gratis og åpent tilgjengelig fra denne linken:
Kurset er godkjent av Den norske Legeforening (3 timer for allmennmedisin og barne- og ungdomspsykiatri) og er utarbeidet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.
 
Se også demonstrasjonsfilm om sikkerhetsplan. En sikkerhetsplan er mestringsstrategier som en pasient kan bruke ved økende selvmordstanker. Se hvordan legen og pasienten sammen kan lage en slik sikkerhetsplan:


Demonstrasjonsfilm om sikkerhetsplan - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (uio.no)