​Får gravide nok informasjon om NIPT-testen? ​

Diana-studien skal evaluere det nye NIPT-tilbodet som gjeld alle gravide over 35 år.

Publisert 14.08.2023
Prosjektet har som mål å finne ut om dei som får tilbod om NIPT får nok informasjon før de vel å ta testen. Pasientautonomi er ein sentral del av helsetenesta, og god, tilpasset, informasjon er viktig for at gravide skal kunne ta informerte val om eiga reproduktiv helse.

Studien vil ta i bruk spørreundersøkelse til alle gravide (over 35 år) som får tilbod om NIPT, i tillegg til intervjuer med eit utval av desse. Håpet er at studien kan brukes til å betre tilbodet til gravide. 

Prosjektet er eit PhD-prosjekt finansiert av Helse Vest og eit samarbeid mellom Avdeling for medisinsk genetikk og Kvinneklinikken i Bergen.

Les meir om Diana-studien her: