PKO-NYTT mars 2017

Visste du at det er mogleg å måle kortisol i spytt? Det kan du lese meir om i dette nummeret.

Publisert 05.04.2017

Ved Avdeling for plastikkirurgi og brannskade er ordninga "Raskare tilbake" i bruk for handkirurgi. Helse Vest har viktig nytt om bruk av elektronisk legemiddelliste. Og sist men ikkje minst: Det er oppretta ei ny stilling for fastlege som praksiskonsulent ved Solli DPS.

Les meir i PKO-nytt