PKO-NYTT mars 2018

I denne utgåva av PKO-nytt skriv seksjonsoverlege Asle Hirth ved Barne – og ungdomsklinikken om korleis identifisere barn med medfødt hjartefeil ved hjelp av god sjukehistorie og klinisk undersøking.

Publisert 15.03.2018

Av andre saker vil vi nemne at første februar 2018 opna « Eining for Kompleks Reha­bilitering Sandviken» (KRS), som er ei skjerma avdeling med ni sengeplassar. Tilbodet er på plass etter ei større omstilling, som skal komme dei mest ressurs­svake og krevjande pasientane til gode.

Les meir i PKO-nytt