Fagskoleutdanning i helsefag

Kompetansebygging hos tilsette er viktig for sjukehuset. Vi ønskjer å tilby fagutdanningar av god kvalitet.

​Ved sjukehuset samarbeidar vi hovudsak med Fagskolen i Vestland. 

Haukeland universitetssjukehus har samarbeid og avtalar om praksis med Fagskolen i Hordaland.
For fagutdanning innan barsel- og barnepleie samarbeidar vi i hovudsak med Fagskolen Rogaland. Dei studentane som får tilbod om praksisplass må vera i praksis både i Bergen og ved Voss sjukehus.

Alle praksisplassar i fagutdanninga blir planlagt og tildelt via skulane i et samarbeid med sjukehuset.

Spørsmål om fagskoleutdanning kan du sende til fagskoleutdanning@helse-bergen.no  

Sist oppdatert 15.05.2024