Tilgang til Læringsportalen heimeifrå

Av og til vil det være nødvendig å ta kurs og e-læring heimeifrå. Her er oppskriften.

Sist oppdatert 20.02.2023