Utfylling av BHT-skjema for forebyggende smittevern

BHT-skjemaet er en viktig del av forebyggende smittevern i Helse Bergen. Bedriftshelsetjenesten har som oppgave å kartlegge mulig smitterisiko for MRSA og tuberkulose ved nyansettelse. Dette for å forhindre at MRSA og tuberkulose spres til pasienter og ansatte i sykehuset.


Det er viktig at du leser dette før du fyller ut skjema:

MRSA og tuberkulosekontroll: 

  • Kommer man inn under kriteriene for testing, er disse kontrollene lovpålagt i henhold til smittevernloven.
  • Kommer man inn under kriteriene, vil BHT kontakte deg.
  • Kommer man inn under kriteriene, men allerede har testet deg etter siste muilge eksponering, er din besvarelse tilstrekkelig dokumentasjon. 
  • Ved behov for MRSA-testing kan prøvene tas på BHT.
  • Ved behov for tuberkulosekontroll bestiller BHT time til røntgen thorax. 
Kommer man inn under kriteriene for testing, skal man ikke tiltre i stilling før negativt svar på MRSA og/eller røntgen thorax foreligger. 

  • Kriteriene finner du i selve skjemaet 
  • Svar på disse testene kan ta inntil 48 timer

Vaksinasjon

Helse Bergen skal som arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. Dette defineres som yrkesvaksinasjon. Anbefalt vaksinasjon innebærer ikke at alle arbeidstakere i en yrkesgruppe eller på samme avdeling tilbys vaksinering. Arbeidsgiver ønsker derfor oversikt over din vaksinasjonshistorikk for å kunne gi deg tilbud om aktuell vaksinasjon. Arbeidsgiver dekker utgiftene ved yrkesvaksinasjon og all vaksinasjon er frivillig

Vaksinasjon i Helse Bergen

I skjemaet side 2:

  • Besvar spørsmål om tidligere vaksinasjon i den grad man kjenner til sin vaksinasjons historikk.
  • Mine vaksiner på Helse Norge kan gi nyttig oversikt
  • Informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet pr april 2019.


Ferdig utfylt skjema sendes til BHT

BHT-skjema - forebyggende smittevern skal fylles ut og sendes Bedriftshelsetjenesten senest 14 dager før tiltredelse i stilling.

Skjemaet fylles ut elektronisk og sendes til Bedriftshelsetjenesten pr. epost til bht@helse-bergen.no. Merk emne: «BHT - forebyggende smittevern». Skjemaet kan også sendes inn pr. post. Se informasjon og adresse i skjema.
 
Alle felt skal fylles ut. Kun fødselsdato skal legges inn ifm elektronisk innsendelse. Ufullstendig skjema kan bli returnert og medføre utsettelse av tiltredelse i stilling.

Ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten hvis noe er uklart.
E-post: bht@helse-bergen.no eller telefon 55 97 38 50.

Sist oppdatert 22.05.2023