Vaksinasjon i Helse Bergen

Helse Bergen skal som arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. Dette defineres som yrkesvaksinasjon.

Berørte arbeidstakere skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved yrkesvaksinasjon.
 
Anbefalt vaksinasjon innebærer ikke at alle arbeidstakere i en yrkesgruppe tilbys vaksinering. Tilbud er avhengig av arbeidsoppgaver man utfører. Disse kan variere innad på samme avdeling og mellom ulike avdelinger.

Vaksinasjon er frivillig. Ingen ansatte kan pålegges å vaksinere seg, men vi oppfordrer alle som kommer inn under kriteriene for vaksinasjon om å la seg vaksinere.

Vaksinasjon i Helse Bergen


 • Hepatitt B
 • Influensa
 • Kikhoste
 • Stivkrampe
 • Polio
 • Difteri
 • Vannkopper
 • Meslinger
 • Røde hunder
 • Kusma
 • Tuberkulose – BCG
 • Hepatitt A

Leder skal informere sine ansatte om yrkesvaksinasjon og annet vaksinasjonstilbud som finnes i Helse Bergen, og ansatt bør skriftlig bekrefte at han/hun har fått informasjon og tilbud om vaksinering.
 
Influensavaksinering utføres på egen avdeling.

Annen yrkesvaksinasjon utføres på Bedriftshelsetjenesten Helse Bergen.

Yrkesvaksinasjon gjennomføres etter anbefalinger og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Ved spørsmål, send epost til Bedriftshelsetjenesten: bht@helse-bergen.no eller ring 55973850

Sist oppdatert 13.06.2022