Kliniske studiar

På denne sida finn du informasjon om kliniske studiar ved sjukehusa i Noreg. Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknadane er akseptable.

917 treff