Føflekkreft: Kombinasjoner med axl-hemmeren BGB324 i metastatisk melanom

Studien skal gi svar på hvor godt BGB324 tåles hos pasienter med føflekkreft, gitt sammen med standardbehandling som er enten pembrolizumab eller dabrafenib/trametinib.

Om studien

Studien er en undersøkelse av BGB324 i kombinasjon med pembrolizumab eller dabrafenib/trametinib, sammenlignet med pembrolizumab eller dabrafenib/trametinib gitt alene, hos pasienter med ikke-operabel føflekkreft eller føflekkreft med spredning.

Resistens mot kreftbehandling kan medføre kortvarig effekt av de vanligst brukte legemidlene mot melanom. Studielegemidlet BGB324 hemmer et protein (Axl) som kan være viktig i regulering av vekst og overlevelse for melanomceller. BGB324 har vist seg å hindre resistens mot kreftbehandling i laboratorieforsøk og i dyremodeller av melanom. Laboratorieforsøk har også vist at BGB324 gjør at kreftceller lettere blir oppdaget av immunsystemet, som kan gjøre at immunterapi virker bedre.

Studien skal gi svar på hvor godt BGB324 tåles hos pasienter med føflekkreft, gitt sammen med standardbehandling som er enten pembrolizumab eller dabrafenib/trametinib. I tillegg til å se på bivirkninger og effekt vil studien måle hvor mye BGB324 som blir tatt opp i kroppen og analysere blod og vevsprøver for å se om BGB324 hemmer Axl-signaler.

Dette er første gang BGB324 gis ved føflekkreft og første gang BGB324 gis i kombinasjon med pembrolizumab eller dabrafenib/trametinib.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

 • Pasienter med metastatisk melanom eller non-resektabelt stadium 3 melanom

 • Pasienter vil være over 18 år og har signert samtykkeerklæringen etter muntlig og skriftlig informasjon

Eksklusjonskriterier

 • Pasienter som tidligere har fått systemisk førstelinjebehandling for behandling av stadium IIIb eller stadium IIIc melanom, inkludert BRAF eller MEK-hemmer

 • Gravide kan ikke delta, det samme gjelder pasienter i fruktbar alder som ikke ønsker å forplikte seg til å bruke sikker prevensjon

Pasienter som er aktuelle for studier ved OUS må henvises via fastlege eller sykehus. Henvisning sendes til: Oslo universitetssykehus Onkologi Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Kva inneber studien?

Studien vil inkludere rundt 80 pasienter fra ulike sentre i Norge. Behandling med BGB324 kommer i tillegg til ordinær godkjent behandling.

Steder hvor studien gjennomføres

 • Haukeland universitetssjukehus
 • Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Akershus universitetssykehus
 • St. Olavs hospital
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge

Kontaktinformasjon

Haukeland universitetssjukehus

Ved spørsmål om studien eller deltakelse, kontakt prosjektleder - Dr. Oddbjørn Straume.

E-post

oddbjorn.straume@helse-bergen.no

Oslo universitetssykehus

Marta Nyakas - telefon +47 22 93 40 00

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

 • Helse Bergen
 • Oslo universitetssykehus
 • Akershus universitetssykehus
 • St. Olavs Hospital
 • Universitetssykehuset Nord-Norge