Fremskutt diagnostikk av penicillinallergi i sykehus

Penicillinallergi angis hyppig av pasienter og medfører økt bruk av bredspektret antibiotika, antimikrobiell resistens og lengre sykehusopphold. Feil diagnose forekommer hos 9 av 10 som angir penicillinallergi. Gullstandard for utredning er medikamentprovokasjon. Studier anbefaler risikostratifisering. Mange pasienter kan avskiltes som penicillinallergikere ved et klinisk intervju, testing og provokasjon, men vi mangler en kvalitetsikring av gode spørsmål på norsk. Det er vist betydelig kost-nytte effekt av utredning av penicillinallergikere internasjonalt. Studien har som mål å utvikle og validere verktøy til avskilting av penicillinallergi.

Om studien

Du vil bli undersøkt med et spørreskjema, så vil vi eventuelt gjøre allergitester i huden din og/eller gi deg penicillin under overvåkning her på sykehuset. Vi vil ta blodprøve og undersøke allergimarkører. Noen kan også bli bedt om å komme til en ekstra blodprøve og/ eller en avføringsprøve. Alle blir ringt for repetert gjennomgang per telefon av spørreskjemaet.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Vi vil registrere symptomene du hadde når du reagerte på penicillin, tidsintervall til reaksjon, svar på blodprøver og om du har tatt penicillin igjen.

Studien ledes fra Regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet ved Haukeland universitetssjukehus. Kliniske avdelinger ved Haukeland Universitetssjukehus, Helse Førde og Helse Fonna deltar.

Studien muliggjør utredning av angitt penicillinallergi på lavest mulig nivå. Dette har relevans for behandling av framtidige infeksjoner.

Vitskapleg tittel

Fremskutt diagnostikk av penicillinallergi i sykehus

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 20.04.2021 fram til 01.07.2024

Kven kan delta?

Alle pasienter som legges inn ved deltakende avdelinger og som angir penicillinallergi, eller hvor det står penicillinallergi i journalen kan delta. Også de som er henvist for penicillinallergi til Regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet kan delta.

Om din pasient angir penicillinallergi eller det er angitt i pasientjournalen kan de gjerne henvises til utredning i studien.

Kva inneber studien?

Fordeler for deg er at vi får undersøkt din angitte penicillinallergi skikkelig. Om vi kan avskilte deg som penicillinallergiker vil du umiddelbart kunne bruke penicillin som er den beste medisinen mot flere infeksjoner. Om vi får bekreftet at du har en sikker penicillinallergi vil vi kunne oppdatere journal og kjernejournal som gir nasjonale varsler og slik gi tryggere behandling. Mulige ulemper er tiden som kan gå med til testing, ubehag ved blodprøvetaking og hudtester, og muligheten for reaksjon på medisinprovokasjon.

Kontaktinformasjon

Marie Alnæs , telefonnummer  55 97 39 05 marie.bjorbak.alnes@helse-bergen.no
eller
Torgeir Storaas, telefonnummer 55 97 39 03 , torgeir.storaas@helse-bergen.no