N-DOSE studien: Nikotinamid ribosid behandling for Parkinson sykdom

Forskningsprosjekt for å finne ut om tilskudd av vitamin B3, i form av nikotinamid ribosid (vitamin B3/NR), kan bedre symptomene ved Parkinson sykdom og vise gunstig effekt på hjernefunksjonen. I tillegg, ønsker vi å finne ut hvilken dose av vitamin B3/NR som gir den beste effekten mot sykdommen.

Om studien

Forskningsprosjekt for å finne ut om tilskudd av vitamin B3, i form av nikotinamid ribosid (vitamin B3/NR), kan bedre symptomene ved Parkinson sykdom og vise gunstig effekt på hjernefunksjonen. 

I tillegg, ønsker vi å finne ut hvilken dose av vitamin B3/NR som gir den beste effekten mot sykdommen.

Singelsenter studie

Studien går kun ved Haukeland universitetssjukehus

Vitskapleg tittel

N-DOSE studien: en doseoptimeringsstudie av nikotinamid ribosid i Parkinson sykdom.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 21.11.2022 fram til 31.12.2024

Kven kan delta?

Pasienter med Parkinson sykdom som kommer for rutineutredning/kontroll eller i forbindelse med deltakelse i ikke-intervensjons forskningsprosjekter, vil bli rekruttert fra Haukeland universitetssjukehus.

Det er flere inklusjonskriterier:

 • Deltaker skal ha en Parkinson diagnose
 • Deltaker må være 40 år eller mer

Kva inneber studien?


 • Behandlingen varer i 3 måneder

 • Studiedeltakere vil få ulike doser av enten vitamin B3/NR, eller kapsler uten virkestoff (placebo)

 • Sammenligning med kapsler uten virkestoff er nødvendig for å finne ut om vitamin B3/NR, har gunstig effekt på hjernen eller ikke

 • Deltakere må gjennomgå fire (4) undersøkelser i løpet av utprøvingsperioden i tillegg til en forundersøkelse

 • Før studiestart og ved siste studiebesøk vil det bli tatt prøve av ryggmargsvæske

 • Billedundersøkelse av hodet med PET/MR vil bli gjort fire (4) ganger

 • Det vil bli tatt blodprøver for å sikre at medikamentet blir godt tålt og som ledd i forskning

 • Du vil bli bedt om å avlevere urinprøve fire (4) ganger

 • Du vil bli bedt om å avlevere avføringsprøve to (2) ganger

 • Du blir bedt om å samtykke til deltaking i forskningsstudien og at dine data kan brukes til forskningsformål

 • Det er frivillig å delta


Fordeler

 • Du kan bidra til å oppdage og utvikle en ny behandling som kan føre til bedring av de kliniske symptomene og forsinket sykdomsutvikling ved Parkinson sykdom.
 • Vitamin B3/NR som er klassifisert som kosttilskudd av legemiddelverket i Norge. Stoffet har ingen kjente giftige/skadelige effekter, og vi forventer ingen bivirkninger av betydning.

Ulemper

 • En MR maskin lager bråk, men den har ingen stråling. MR bruker en kraftig magnet, og undersøkelsen kan ikke tas hvis man har metallgjenstander i kroppen.
 • FDG-PET innebærer injeksjon av en liten mengde radioaktivt merket signalstoff som vil avgi signal som vi kan måle i en skanner. En liten dose signalstoff injiseres i en blodåre i armen (vene) ved undersøkelsen og dette stoffet muliggjøre bildene. Hver FDG-PET scan tilsvarer 1-2 års naturlig bakgrunnsstråling. 
 • Mulige ubehag kan forekomme i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av bildeopptak i form av injeksjon i en blodåre (vene), hvordan man ligger i skanneren osv. Opplevelsen av slike undersøkelser er individuelle, men for de fleste er slike bildeopptak ikke særlig ubehagelige eller plagsomme.
 • Ubehag fra nålestikk ved innstikk i korsryggen for å ta prøve av ryggmargsvæsken. Det kan være ømt i innstikkstedet noen dager etterpå. Noen kan oppleve hodepine etter prøvetakingen, men som oftest er dette kortvarig og forbipasserende. Skulle hodepinen vedvare skal du følges opp av oss medisinsk for dette.

Kontaktinformasjon

Erika Sheard

Studiesykepleier NeuroSysMed, Parkinson team
Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Epost: erika.veslemoy.sheard@helse-bergen.no