Nikotinamidbehandling for Parkinson sykdom - NAD-PARK

Årsaken til Parkinson sykdom er ukjent og det finnes ingen kjent behandling som kan helbrede tilstanden. Denne studien ønsker å undersøke effekt av behandling med nikotinamid.

Om studien

Dette er en pilotstudie for nikotinamid ribosom (Vitamin B3) behandling hos nydiagnostiserte pasienter med Parkinson sykdom. Studien bygger på hypotesen av nikotinamid-behandling kan være nevroprotektivt og hindre progresjon av Parkinson sykdom. Vi mistenker at en mulig forklaring til Parkinson sykdom er at en av metabolittene er redusert ved Parkinson sykdom, og ved å tilføre Vitamin B3 så håper vi å korrigere denne mangelen.

Pilotstudien tar sikte på å se om nikotinamid-behandling forandrer funksjonell metabolisme i hjernen og hvorvidt Vitamin B3 i seg selv har en direkte dopaminerg effekt hos pasienter med Parkinson sykdom. Studien vil ha store konsekvenser for vår forståelse og behandling av sykdommen.

Nikotinamid ribosid er klassifisert som kosttilskudd av legemiddelverket, og derfor er det søkt som vanlig helseprosjekt og ikke som legemiddelutprøving.

Vitskapleg tittel

NAD behandling i Parkinson sykdom

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Det skal rekrutteres 30 personer til denne studien, og det er kun nydiagnostiserte pasienter med Parkinson sykdom som er henvist til Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus som kan delta. De nydiagnostiserte pasientene med Parkinson sykdom må ikke ha brukt noen Parkinson-medisin i forkant.


Kva inneber studien?

I studien vil nydiagnostiserte pasienter med Parkinson sykdom ta Vitamin B3 i 30 dager. Av de inkluderte vil den ene halvparten få Vitamin B3, og den andre halvparten vil få placebo (sukkerpille).

Studien varer i 30 dager og innebærer til sammen 4 bildeundersøkelser og 2 formiddager klinisk undersøkelse og prøvetaking av blod, ryggmargsvæske og muskelbiopsi.

Fordeler og ulemper ved deltakelse

For å delta i studien er det nødvendig at man utsetter oppstart av Parkinson-medisiner i en måned. En mulig fordel er at Vitamin B3 kan virke symptomlindrende for Parkinson, men dette er hittil ukjent.

Det er ingen kjente bivirkninger ved inntak av Vitamin B3 i de dosene som man vil få i denne studien. En mulig ulempe er selve prøvetakingen av blod, ryggmargsvæske og muskelbiopsi.

Kontaktinformasjon

Brage Brakedal

Nevrologisk avdeling
Haukeland universitetssjukehus

E-post brage.brakedal@helse-bergen.no